INFORMACJA O BILETACH
Elbląska Orkiestra Kameralna
Ratusz Staromiejski
Stary Rynek 25
82-300 Elbląg


NIP 578-29-92-856
REGON 280245799
Konto bankowe: Bank PKO BP nr 80 1020 1752 0000 0302 0099 9706
 
W przypadku płatności przelewem prosimy o podawanie w tytule przelewu daty koncertu, którego dotyczy przelew.

Informacja i rezerwacja:
tel. +48 55 237 47 49
e-mail: bilety@eok.elblag.eu
rezerwacja przez internet

Kasa biletowa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00-16:00 oraz wtorki i czwartki 10:00-18:00.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląska Orkiestra Kameralna w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, REGON: 280245799 zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

2) Z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora można skontaktować się poprzez e-mail: iod@eok.elblag.eu

 3) Posiada Pani/Pan prawo do: • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

4) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.