MUZYCY ORKIESTRY

I Skrzypce

 
Karolina Nowotczyńska - koncertmistrz
Paula Preuss - koncertmistrz
Anita Jarzębska - Z-ca koncertmistrza
Hubert Ostrowski - Bibliotekarz Orkiestry (nuty@eok.elblag.eu)
Agnieszka Zaborowska
Magdalena Pawłowska
 
 
II Skrzypce
 
Beata Wojtowicz-Rodak - I głos
Dorota Sulich-Czarnocka
Karolina Janiak
Joachim Oller
 
Altówki
 
Aleksandra Ostrowska - I głos (Joanna Kravchenko)
Joanna Potocka
Karol Sienkiewicz
Eliza Milanowska
 
Wiolonczele
 
Mariusz Mruczek - I głos, Inspektor orkiestry
Milena Karpińska
Maria Sienkiewicz (Karol Sokołowski)
 
Kontrabasy