PROJEKTY

Festiwal "Muzyka polska na Żuławach"

Promocja polskiej kultury za granicą - Promesa

Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! 

Artysta-Rezydent

Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktura Kultury 

Kultura Dostępna

Zamówienia kompozytorskie

Ciconia Cross-border Cultural Co-operation

Wydarzenia artystyczne - priorytet Muzyka

 


 

Wiele przedsięwzięć Elbląskiej Orkiestry Kameralnej może być organizowana dzięki jej aktywności w zdobywaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych. W trosce o wychowanie nowych pokoleń melomanów Orkiestra rozwija działalność edukacyjną, w której czołowe miejsce znalazły specjalne koncerty dla dzieci i młodzieży oraz otwarte próby generalne. EOK udziela się również jako partner w projektach międzynarodowych mających na celu promocję i popularyzację polskich kompoztorów i ich dorobku arystycznego.  

Elbląska Orkiestra Kameralna od 2014 roku jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach". i i II edycja Festiwalu otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.